سفالالژی دیس اتونومیک


این ها سردردهای نادری هستند که ناشی از آسیب به مثلث قدامی گردن یا غلاف کاروتید هستند. درد حاد موضعی و حساسیت به لمس در مثلث قدامی می تواند هفته ها و ماه ها طول بکشد و متعاقب آن سردردهای شدید یک طرفه فرونتوتمپورال، افزایش تعریق در همان نواحی صورت، گشاد شدن یکطرفه مردمک چشم، تاری دید، فوتوفوبیای یک طرفه و حالت تهوع نیز می تواند بوجود آید. این نوع سردرد ممکن است چند بار در ماه رخ دهد و چند ساعت یا چند روز طول بکشد.

انواع دیگر سردردها


سفالالژی ارگاسمیک (انزالی) می تواند به دنبال ضربه خفیف سر پس از سه تا چهار هفته برای اولین بار ایجاد شود. و همین طور سردردهای مرتبط با دایسکشن شرائین کاروتید و ورتبرال. کوفتگی های خونریزی دهنده قشر مغز می تواند منجر به سردردی شود که به دلیل خونریزی ساب آراکنوئید ایجاد شده است، به ندرت همی کرانیای مداوم در نتیجه صدمات خفیف سر ایجاد می شود.

علائم و نشانه های درگیری اعصاب کرانیال


به دنبال صدمات خفیف سر علائم و نشانه های مختلفی از اعصاب جمجمه ای اتفاق می افتد. در هفته اول صدمه، حدود ۵۰ درصد از بیماران، حالت سرگیجه گزارش کرده اند. آسیب های مرکزی و محیطی شامل موارد زیر می باشند:

  • تکان لابیرنتین
  • فیستول پری لنف
  • سرگیجه وضعیتی خوش خیم

چهارده درصد از بیماران دچار تاری دید می شوند که معمولاً به دلیل نقص حرکت چشم ها به داخل (نقص همگرایی چشم ها) است. آسیب عصب بینایی می تواند منجر به کاهش قدرت بینایی و تشخیص رنگ ها شود. دوبینی ایجاد شده به دلیل فلج اعصاب جمجمه ای III ، IV و VI می باشد. حساسیت به نور و صدا نیز در حدود ۱۰ درصد از بیماران گزارش شده است.

شکایت های روانشناختی و بدنی


در عرض سه ماه از بروز آسیب، تا ۸۴ درصد بیماران دارای علائم روانشناختی پس از ضربه خواهند بود. افسردگی حداقل در ۳۴ درصد از بیماران دیده می شود. اختلالات ناشی از فشارهای روحی پس از ضربه در بین حدود ۲۵ درصد از بیماران در شش ماه پس از صدمه دیده می شود. خستگی مفرط از علائم شایعی است که در ۲۹ درصد از بیماران پس زا ۴ هفته و ۲۳ درصد از آن ها پس از ۶ ماه از ایجاد ضربه دیده می شود. اختلالات خواب نیز در این بیماران شایع است.

اختلالات شناختی

پس از سپری شدن چهار هفته از بروز صدمه خفیف سر، حدود ۲۰ درصد از بیماران از اختلال در حافظه و حدود ۲۰ درصد با مشکل در تمرکز حواس شکایت می کنند. آزمون های عصبی روانشناختی (نوروسایکولوژیکال)، وجود اختلال در سرعت پردازش اطلاعات، دقت زمان عکس العمل و حافظه کوتاه مدت برای اطلاعات جدید را تأیید می کند.

مشکلات مختلف دیگری نیز ممکن است به وجود آید که می توانند ناشایع باشند و یا به ندرت دیده شوند. هماتوم ساب دورال و اپیدورال هر کدام به دنبال صدمات خفیف سر تا حد یک درصد موارد ایجاد می شوند. این نوع هماتوم ها می توانند پس از انجام یک سی تی اسکن اولیه طبیعی بوجود آیند، اما این احتمال بسیار نادر است. به ندرت صدمات خفیف سر باعث ایجاد ترومبوز وریدهای مغزی می شود. تورم منتشر مغزی از عوارض نادر ضربه خفیف سر است که معمولاً در کودکان و نوجوانان بوجود می آید و منجر به مرگ یا ماندن در وضعیت نباتی می شود. هنگامی که تورم منتشر مغزی دیگر پس از دومین تکان مغزی ایجاد می شود۰ زمانی که هنوز تکان مغزی اولیه در فرد ورزشکار دیده می شود- در این جا اصطلاح سندرم حاصل حاصل از ضربه دوم به کار برده می شود. اگر چه سندرم حاصل از ضربه دوم عارضه نادر و تا حدودی مورد اختلال نظر است اما بر اساس پیشنهاد عملی کارشناسان، فرد ورزشکار پس از تکان مغزی نیز می تواند به بازی برگردد. گاهی ضربه خفیف سر منجر به اختلالات تشنجی پس از ضربه می شود. تشنجات غیر صرعی، معمولاً به دنبال صدمات و ضربات خفیف سر ایجاد شده و فراوانی آن در این گونه ضربات نسبت به صدمات شدید بیشتر است و به طور تیپیک در طول سال اول پس از صدمه وجود دارند. به ندرت صدمه خفیف سر موجب فراموشی کلی موقتی می شود که در بچه ها ممکن است در واقع به دلیل میگرن کنفیوژنال باشد. یک لرزش نوع اسانسیل نیز می تواند ناشی از صدمه خفیف سر باشد. در نهایت صدمات مکرر خفیف سر می تواند منجر به بروز سندرم پارکینسون شود.

مبانی بیولوژیکی

صدمات خفیف سر می تواند منجر به کوفتگی قشر مغز به دلیل آسیب های اینطرف و آن طرف شدن و آسیب منتشر آکسونی گردد که ناشی از آسیب کشش و فشار است. گاهی هماتوم های ساب دورال و اپیدورال نیز ایجاد می شوند. آزاد شدن نوروترانسمیترهای تحریکی مانند استیل کولین، گلوتامات و اسپارتات ممکن است در صدمات خفیف سر به عنوان ماده اولیه عصبی شیمیایی محسوب شوند. مطالعات عصبی شامل تصاویر ام آر آی، ام آر آی عملکردی ، توموگرافی کامپیوتری تک فوتونی و توموگرافی گسیل پازیترون می تواند نقایص و اختلالات ساختاری و عملکردی را نشان دهد. آزمون های نوروسایکولوژیک می تواند نقایص روانشناختی را آشکار سازد. هر یک از عوارض بیماری می تواند یک مبنای متفاوت داشته باشد دلیل میگرن پس از ضربه ناشناخته است اما می تواند به دلیل اختلالات عصبی شیمیایی باشد. آسیب های موضعی خارج جمجمه ای می تواند منجر به علائم دیگری مثل نیستاگموس وضعیتی خوش خیم (که به دلیل تغییر وضعیت بقایای مواد آزاد در مجاری نیم دایره ای است که به علت ضربه، از اندام های اتولیت جابجا می شوند) و نورآلژی اکسی پیتال شود. دلایل ایجاد سندرم تکان مغزی پس از ضربه مورد بحث است. بیشتر پزشکان معتقدند که این سندرم، دلایل سوبسترای نوروپاتولوژیکی دارد اما گروهی از آن ها معتقدند که خصوصاً در مواردی که پرونده های حقوقی در این ارتباط مطرح است، دلایل غیر ارگانیک مانند منفعت ثانویه و تمارض و اختلالات تبدیلی در این امر دخیل هستند. عوامل روانشناختی و علائم شایع مانند انواع سردردها، سرگیجه، اختلالات حافظه که در هر صورت و به دلایل مختلف ممکن است بوجود آیند به غلط به صدمه خفیف سر نسبت داده می شود. لازم است هر بیمار به طور جداگانه ارزیابی و بررسی شود تا بتوان بهترین شرح حال بیماری را بدست آورد و مشکلات موجود را به خوبی تعیین کرد.

ارزیابی تشخیصی

لازم است تا آزمایشات به طور اختصاصی برای هر بیمار انجام شود تا بتوان از آن نتیجه منطقی گرفت. تصاویر سی تی اسکن و امر آر آی می تواند جهت ارزیابی و بررسی بسیاری از موارد صدمات مغزی خفیف و خصوصاً در تشخیص هماتوم ساب دورال و اپیدورال مناسب باشد. جهت تشخیص ضایعات مغزی و صدمات اکسونی منتشر استفاده از تصاویر ام آر آی بهتر از سی تی اسکن است که دلیل آن دقیق تر و حساستر بودن ام آر ای است. گاهی در تصاویر ام آر آی است. گاهی در تصاویر ام آر آی هماتوم های اپیدورال ورتکس و اسب دورال ایزودنس را می توان تشخیص داد که در تصاویر سی تی اسکن مشخص نیست. استفاده از آزمون های عصبی روانشناختی (نوروسایکولوژیکال) می تواند جهت تشخیص مشکلات بیمارانی که دچار اختلالات شناختی و روانشناسی هستند مناسب باشد با این وجود مشکلات زیادی در میزان حساسیت، دقت، قابل قبول بودن و اطمینان از آزمایشات اجرا شده و تشخیص ویژگی های مربوط به مورد آزمون شده وجود دارد. پزشک باید بسیار محتاط و مواظب باشد. صدمات مغزی در بیماران اغلب درست تشخیص داده نمی شود. لازم است تا روانشناس نیز با آخرین اطلاعات موجود در مورد تمارض و اختلالات حافظه ای تشدید شده آشنا باشد. بررسی و معاینه گوش، بینی و حلق با دستگاه شنوایی سنجی و الکترونیستاگموگرام می تواند برای تشخیص صدمات مغزی در افرادی که از سرگیجه و کاهش شنوایی شکایت می کنند مفید باشد. بیماران که از مشکلات بینایی رنج می برند می توانند به وسیله آزمون های بینایی سنجی مورد بررسی قرار گیرند. بررسی های الکتروانسفالوگرافی به طور کلی نشان دهنده این صدمات نیستند و در این موارد نیز استفاده از آن لازم نیست مگر اینکه علائمی از تشنج وجود باشد.

درمان


پس از تشخیص مشکلات خاص بیمار، درمان باید به طور اختصاصی صورت گیرد. سردردهای میگرنی و تنشی باید به وسیله داروهای بازدارنده و درمان علامتی پیگیری شوند. پزشک باید به دنبال استفاده مناسب از داروهای مسکن مانند استامینوفن، آسپرین و فرآورده های ترکیبی حاوی کافئین و تجویز داروهای نارکوتیک، بوتال بیتال، و بنزودیازپین باشد. از مشکلات ایجاد شده در روند استفاده از آنها، بروز عادت به این مواد مانند عادت به مصرف نارکوتیک، بوتال بیتال و بنزودیازپین است. سردردهای روزمره حاد پس از ضربه ممکن است نسبت به یک رژیم تزریقی داخل وریدی دی هیدرارگوتامین پاسخ دهد. تزریق توکسین بوتولینوم نیز می تواند در سردردهای پس از ضربه مفید باشد. نورالژی اکسی پیتال ممکن است با بلوک عصبی با بی حسی موضعی بهبود یابد که می تواند به تنهایی و یا به همراه کورتیکواستروئیدهای قابل تزریق (مانند ۳ سی سی زایلوکائین ۱ درصد یا ۵/۲ سی سی زایلوکائین ۱ درصد و ۳ میلی گرم بتامتازون) مؤثر واقع شود. پزشک با آسپیره کردن قبل از تزریق باید از تزریق دارو به داخل شریان های اکسی پیتال و یا ورتبرال جلوگیری نماید. داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی و شل کننده های عضلانی نیز ممکن است مفید باشد. در صورتی که نورآلژی اکسی پیتال واقعی همراه با دردهای شدید و تیر کشنده باشد استفاده از باکلوفن، کاربامازپین، تیزانیدین و گاباپنتین می تواند مؤثر باشد. فیزیوتراپی تحریکی الکتریکی عصب از طریق پوست نیز می تواند در درمان سردرد مفید باشد. در مطالعات آینده نگر، میزان تأثیر بازآموزیهای شناختی در بیمارانی که پس از صدمه به سر، دچار اختلالات شناختی می شوند هنوز مشخص نشده است. بیماران دارای علائم روحی روانی برجسته را می توان با استفاده از شیوه های روان درمانی و استفاده از داروهای ضدافسردگی و ضد اضطراب درمان کرد. خصوصاً استفاده از داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای مانند آمی تریپتیلین و نورتریپتیلین برای درمان بیماران دچار سردردهای پس از ضربه، افسردگی و اختلالات خواب می تواند مفید واقع شود. یکی از مهم ترین نقش های پزشک معالج در این موارد آموزش بیمار و اعضای خانواده و پزشکان دیگر و در صورت نیاز، کارکنان، وکلای مدافع و نمایندگان شرکت های بیمه است. بر اساس گفته آقای ایوانس که او را «اسطوره صدمات مغزی هالیوود» می نامند، تأثیرات بالقوه صدمات خفیف سر مورد غفلت گسترده ای قرار گرفته است. اطلاعات بیشتر مردم در مورد عواقب حاصل از صدمات خفیف سر تا حد زیادی ناشی از تماشای فیلم های تخیلی است. در بسیرای از صحنه های شاد فیلم های کمدی خشن و کارتون ها معمولاً شخصیتی به تصویر کشیده شده است که دچار یک یا چند صدمه سر می شود، گیج و مبهوت نگاه می کند و بلافاصله نیز به وضعیت اول در می آید. در فیلم های کبوی، خشن و کارآگاهی و ورزش های بوکس و رزمی، ضربه شدید به سر اغلب به وسیله شلیک گلوله، برخورد اجسام سنگین به سر، تصادفات رانندگی، سقوط، مشت و لگد ایجاد می شود که پیامدهای آن نیز یاد طول می کشد. تجربیات ما قابل قیاس با هزاران صدمه مغزی دیده شده در فیلم ها و در تلویزیون نیست زیرا واقعیت را نمی توان با تخیل مقایسه کرد. پزشک می تواند با بیان ساده و مختصری از مطالب موجود در منابع، و استفاده از مثال های واضح و روشن از انواع حوادث اتفاق افتاده در ورزش آموزش را انجام را دهد. عموم مردم با عواقب ناشی از مشت های دیوانه وار و گیج و مبهوت بود پس از آن و سندرم های ناشی از صدمات شدید مغزی در ورزشکاران ورزش بوکس آشنا هستند. به عنوان مثال آقای جولوئیس و محمد علی نمونه های واقعی این موارد هستند. بسیاری از این افراد ضربات مشت بسیار قوی و محکمی را تجربه کرده اند که منجر به گیج، مبهوت شدن و از دست دادن تعادل و زمین خوردن آن ها شده است. در ورزش های دیگر نیز اطلاعات رو به رشدی در مورد آسیب های مغزی مکرر ناشی از فوتبال حرفه ای، مانند آقای «استیو یانگ، تروی ایکمن» و بازی هاکی موجود است.

Post Author: پایگاه مغز و اعصاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may also like

درمان سردرد خوشه ای

درمان حملات حاد سردرد خوشه ای حملات حاد سردرد، دارای

روش های درمان میگرن در کودکان

پیگیری های غیر دارویی تعیین کردن و اجتناب نمودن از

انواع میگرن در کودکان

انواعی از میگرن می تواند در کودکی و سنین مدرسه